måndag 16 juli 2012

Resultat från Kanadensarkuppen 2012!


Lopp 1: Chris - Caroline 3,58
Magnus - Katarina 4,18
Lopp 2: Pelle - Åsa 4,12
Sofie - Johnny 4,07
Lopp 3: Chris - Magnus 4,01
Katarina - Caroline 4,10
Lopp 4: Johnny - Pelle 3,52
Sofie - Åsa 5,05
Lopp 5: Katarina - Chris 3,46
Magnus - Caroline 4,33
Lopp 6: Johnny - Åsa 3,52
Sofie - Pelle 4,32
Grupp A:
Katarina 4,18 + 4,10 + 3,46 = 12,14
Magnus 4,18 + 4,01 + 4,33 = 12,52
Christoffer 3,58 + 4,01 + 3,46 = 11,45
Caroline 3,58 + 4,10 + 4,33 = 12,41
Grupp B
Pelle 4,12 + 3,52 + 4,32 = 12,36
Åsa 4,12 + 5,05 + 3,52= 13,09
Johnny 4,07 + 3,52 + 3,52 =11,51
Sofie 4,07 + 5,05 + 4,32 = 14,44
Finallopp
Lopp 7: Magnus - Åsa 4,21
Sofie - Caroline 4,52
Lopp 8: Johnny - Katarina 3,48
Christoffer - Pelle 3,39
Totala tider: 
Christoffer: 11,45 + 3,39 = 15,24
Johnny: 11,51 + 3,48 = 15,39
Katarina: 12.14 + 3,48 = 16,02
Pelle: 12,36 + 3,39 = 16,15
Magnus: 12,52 + 4,21 = 17,13
Åsa: 13,09 + 4,21 = 17,30
Caroline: 12,41 + 4,52 = 17,33
Sofie: 14,44 + 4,52 = 19,36

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar