fredag 8 februari 2013

Klubbkväll 7/3!

Behöver eller vill du ha nya träningskläder eller vill du bara ha snygga profilkläder så kommer en ny kollektion klubbkläder att visas upp på klubben torsdagen den 7:e mars kl. 19. 

Alla kläder är funktionskläder ur Crafts sortiment och personer kunniga på området kommer att finnas på plats för att berätta och svara på frågor. 

Under kvällen kommer det finnas möjlighet att köpa fika till självkostnadspris!

 Väl mött!
/Alex 

tisdag 5 februari 2013

Medlemsavgifter 2013

Alla medlemmar kommer att få ett inbetalningskort hemskickade med posten. Oförändrade avgifter, se mer info på Bli medlem, betalas senast 31/5.

I år har styrelsen beslutat om att alla medlemmar behöver uppdatera sina födelsedata med de fyra sista siffrorna. Det är i första hand för att underlätta vår anslutning till RF:s IdrottOnline, varigenom vi får bidrag för vår ungdomsverksamhet. Passa gärna samtidigt på att kolla att adresser, telefonnummer, epost osv, stämmer.

Kallelse till årsmöte Malmö Kanotklubb 2013!

Kom och gör din röst hörd – alla medlemmar är hjärtligt välkomna till MKKs årsmöte söndagen 3 mars kl 13.00 nere på klubben.

Styrelsen

Inför årsmötet


Valberedningen söker inför årsmötet förslag på lämpliga kandidater till följande poster: 
 • materialförvaltare för en tid av 2 år. I klubbens stadgar står följande: Materialförvaltaren åligger särskilt att
  handha och vårda klubbens material i form av kanoter, paddlar och annan lös utrustning och föreslå nyinköp, till styrelsen framlägga förslag om underhållsåtgärder för de fasta anläggningarna (byggnader och bryggor)
  upprätta städlista och kontrollera städningen, om städningen ej är ordnad på annat sätt, anvisa förvaringsplats för kanoter, paddlar och annan personlig utrustning och tillse att märkning av ägodelar och utrustning regelmässigt sker,
  tillhandahålla och utlämna till berättigade medlemmar nycklar till föreningens lokaler.
 
 • sekreterare för en tid av 1 år (fyllnadsval). I klubbens stadgar står följande: Sekreteraren åligger särskilt att
  i samråd med ordföranden sätta samman dagordning och kalla till styrelsemöte och årsmöte,
  föra protokoll vid allmänna möten och styrelsens sammanträden,
  sköta klubbens korrespondens,
  vårda och utveckla klubbens korrespondensarkiv, klipparkiv, bildarkiv och bibliotek,
  föra fullständig medlemsmatrikel,
  tillhandahålla medlemmarna stadgar och ordningsregler.

Känner du att du är lämplig för något av uppdragen eller vill du tipsa om någon som du anser är det så hör av dig till Pär-Anders (pa.aronsson@gmail.com) eller Alexandra (nielsenalexandra@hotmail.com